Negatif Sayıların Bitsel Organizasyonu

Eğer daha önce verilerle bitsel düzeyde işlem yaptıysanız yahut ikili sayı sistemine aşinalığınız varsa verilerin bilgisayar sistemlerinin çalıştığı binary (ikili) sistemde nasıl tutulduğunu ve bu verilerin bizlerin anlayabileceği decimal (onluk) yahut bu değerlere karşılık gelen karakter setleriyle olan ilişkilerini biliyorsunuzdur. Verilerin tutulduğu 8 bitlik öbeklerden oluşan byte’lar işaretsiz veri öbekleridir. Bu sebepten her ne kadar…

Read more...